21 grudnia 2018

Konferencja edukacyjna pt. „Polski wysiłek zbrojny 1914 -1921”

Trwające obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości stały się okazją do zorganizowania przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie kolejnej już konferencji edukacyjnej. W dniu 20 grudnia 2018 r. uczniowie i nauczyciele zgromadzeni w sali Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wysłuchali trzech wykładów. Pracownicy IPN przedstawili referaty: Dawid Zagził, „Ku Niepodległości. Legiony Polskie (1914-1918)”; Sebastian Nowakowski, „Nie tylko Legiony. I Korpus Polski w Walce o Niepodległą”; Michał Ostapiuk, „Od Bajończyków do Błękitnej Armii”.

Ułatwienia dostępu