17 stycznia 2019

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych

W ramach projektu realizowanego od grudnia 2015 r. w fundacji Nowoczesna Polska razem z Collegium Civitas zostały wypracowane materiały edukacyjne, które inspirują do podejmowania działań promujących bezpieczeństwo w sieci wśród społeczności szkolnych. Zachęcamy Państwa do wdrażania w swoich placówkach tematów dotyczących cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej. Ważne jest podejmowanie takich działań, aby widzieć nie tylko negatywne strony Internetu, ale również pozytywne – służące efektywnemu procesowi nauczania.

Więcej informacji: cybernauci.edu.pl

Materiały edukacyjne: cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/

Ułatwienia dostępu