11 lutego 2019

Wojewódzki konkurs „Katyń-Pamiętamy” w ramach Programu „Katyń…ocalić od zapomnienia”

Zapraszam szkoły do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie pt. „Katyń-Pamiętamy” w ramach Programu „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Organizatorami konkursu są Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, Rodzina Katyńska w Olsztynie oraz Przedszkole Miejskie Nr 37 w Olsztynie. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości młodego pokolenia, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią Polski, kształtowanie postaw patriotycznych, pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku Sowieckim w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej, rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów, promowanie aktywności uczniów poprzez tworzenie autorskich projektów, oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Konkurs realizowany jest w 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie karty pocztowej. Najlepsze prace konkursowe zostaną wydrukowane w postaci kart pocztowych przez Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę w Olsztynie oraz zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanej wystawie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie..

 

Szczegóły konkursu w załączniku: Katyń-Pamiętamy

 

Ułatwienia dostępu