11 lutego 2019

Wojewódzki konkurs „Młodzi pamiętają…”w ramach Projektu „Katyń… ocalić od zapomnienia”

Zapraszam szkoły do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie „Młodzi pamiętają…”w ramach Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia.
Organizatorami konkursu są Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, Rodzina Katyńska w Olsztynie oraz Przedszkole Miejskie Nr 37 w Olsztynie.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości młodego pokolenia, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią Polski, kształtowanie postaw patriotycznych, pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku Sowieckim w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej, rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów,

promowanie aktywności uczniów poprzez tworzenie autorskich projektów, oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, Konkurs realizowany jest w 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie autorskiego, lirycznego montażu muzycznego, który do tej pory nigdzie nie był publikowany. Montaż muzyczno-liryczny powinien zobrazować losy Polaków w latach 1939-1945 w Związku Sowieckim, w tym Polaków, którzy zginęli w Katyniu i innych miejscach kaźni Polaków. Autorzy najlepszych montaży liryczno-muzycznych wystąpią podczas uroczystości wojewódzkich oraz zostaną zaproszeni do Polskiego Radia Olsztyn.

 

Szczegóły konkursu w załączniku: Młodzi pamiętają…

Ułatwienia dostępu