11 lutego 2019

Zapotrzebowania na podręczniki dla uczniów z dysfunkcją wzroku

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Na rok szkolny 2019/2020 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas:

  • I – III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum,
  • I – III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum,
  • I – IV techników dla absolwentów gimnazjum,
  • I – III  trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać zapotrzebowanie w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

Na stronie www.ore.edu.pl zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

W załączeniu pismo Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Załączniki

Pismo Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji
Data: 2019-02-11, rozmiar: 78 KB

Ułatwienia dostępu