25 lutego 2019

Szkolenie z zakresu organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

25 lutego 2019 r. w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie odbyło się szkolenie z zakresu organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – skierowane do dyrektorów szkół podstawowych. Przeprowadziła je Pani Jolanta Gołaszewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Na spotkaniu obecny był Pan Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, który podziękował dyrektorom za zaangażowanie w przygotowanie szkół do organizowanego po raz pierwszy w tym roku egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin odbędzie się w terminie 15-17 kwietnia 2019 r. Pierwszego dnia uczniowie będą zdawali egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, a trzeciego – z języka obcego nowożytnego. Kurator dodał, że na egzaminie ósmoklasisty będzie więcej zadań otwartych, bowiem szkoła przygotowując uczniów do egzaminu, ma również nauczyć ich rozwiązywania problemów oraz samodzielnego formułowania wypowiedzi. Oprócz praktycznych umiejętności przekazywać wiedzę, dzięki której uczniowie stawać się będą dobrymi obywatelami i Polakami.

Jolanta Gołaszewska dyrektor OKE w Łomży podkreśliła, że formuła i wymagania stawiane na egzaminie ósmoklasisty nie powinny być zaskoczeniem dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Przypomniała, że już we wrześniu ubiegłego roku Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory o egzaminie ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów, a w grudniu przykładowe arkusze egzaminacyjne z pełną ich obudową. Nowością jest także wprowadzenie od tego roku szkolnego Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO), służącego do zgłaszania uczniów zdających egzamin ósmoklasisty. System usprawni działanie Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w całej Polsce oraz przyczyni się do spójnej realizacji działań związanych z obsługą egzaminów.

Było to pierwsze z cyklu szkoleń z zakresu przygotowania szkół do egzaminu ósmoklasisty organizowanych przez OKE w Łomży. Kolejne spotkania odbędą się w Ostródzie, Elblągu, Ełku.

Ułatwienia dostępu