28 lutego 2019

Ruszyła Ełcka Szkolna Liga Szachowa                                                         

23 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Prof. Władysława Szafera w Ełku ruszyła pierwsza edycja Szkolnej Ligi Szachowej. Organizatorami Ligi są: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku oraz Uczniowski Klub Sportowy SL SALOS EŁK. Turniej otworzył Wojciech Cybulski, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. W swoim wystąpieniu przypomniał o popularyzowanym w szkołach programie „Edukacja przez Szachy”. Podkreślił także, że rozgrywki szachowe wpisują się w upowszechnianą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ideę kształcenia kompetencji kluczowych, rozwijających nie tylko zdolności matematyczno-logiczne, ale też te, które wiążą się z codzienną praktyką – z podejmowaniem trafnych decyzji i przewidywaniem konsekwencji przyszłych zdarzeń.

W rozgrywkach wzięło udział 65 młodych szachistów. Głównie byli to uczniowie szkół z terenu działalności Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski), a także goście z powiatów grajewskiego i suwalskiego. Do końca roku szkolnego przewidziano rozegranie jeszcze czterech turniejów: II turniej – 16 marca 2019 r., III turniej – 6 kwietnia 2019 r., IV turniej – 18 maja 2019 r., V turniej – 8 czerwca 2019 r.

Ułatwienia dostępu