28 lutego 2019

Zarządzenie nr 21 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Załączniki

Zarządzenie nr 21
Data: 2019-02-28, rozmiar: 1 MB

Ułatwienia dostępu