30 sierpnia 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo

Dyrektorzy gimnazjów

województwa warmińsko-mazurskiego

Rodzice i Opiekunowie

Absolwentów gimnazjów

WAP.021.2.39.2019.MP Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych

po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – tabela do pobrania.

Powyższe dane będą aktualizowane na bieżąco, w miarę ich podawania przez dyrektorów szkół: trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

Ułatwienia dostępu