4 marca 2019

Krajowe i wojewódzkie certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”

28 listopada 2018 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienia 35 przedszkolom (w tym 9 przedszkolom z województwa warmińsko-mazurskiego) i 29 szkołom (w tym 4 szkołom z naszego województwa) należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce.

Po raz pierwszy o to zaszczytne wyróżnienie mogły ubiegać się przedszkola. Certyfikat otrzymały przedszkola i szkoły z 11 województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dołączyły one do grona 246 placówek, które już posiadają Krajowy Certyfikat.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

W 2018 roku z województwa warmińsko-mazurskiego Krajowy Certyfikat otrzymały:

 1. Przedszkole „Bajkowy Dom” w Olsztynie,
 2. Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie,
 3. Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie,
 4. Przedszkole nr 13 w Elblągu,
 5. Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie,
 6. Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej w Olsztynie,
 7. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku,
 8. Przedszkole Miejskie nr 1 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piszu,
 9. Miejskie Przedszkole „Ekoludki” w Ełku,
 10. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu,
 11. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie,
 12. Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie,
 13. Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki gratulując wyróżnionym placówkom oraz organom prowadzącym, które wspierają przedszkola i szkoły w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia, zorganizował cykl konferencji (Olsztyn – 7 grudnia 2018 r., Pisz – 21 lutego 2019 r., Elbląg – 28 lutego 2019 r.), w trakcie których wyróżnione szkoły zaprezentowały swój dorobek w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Ułatwienia dostępu