4 marca 2019

Wojewódzka konferencja szkół i przedszkoli promujących zdrowie

28 lutego 2019 roku w sali Ratusza Staromiejskiego w Elblągu odbyło się trzecie z cyklu spotkanie przedstawicieli szkół i przedszkoli, które realizują program Szkoła Promująca Zdrowie. W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele oraz zaproszeni goście: Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Dariusz Wasiela – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Małgorzata Adamowicz – dyrektor elbląskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Marek Jarosz – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, Jolanta Leśniewska z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Wykład inauguracyjny „Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym” wygłosił profesor dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski – Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wystąpienie Pana Profesora wzbudziło duże zainteresowanie wśród słuchaczy, pokazało jak ważna jest obserwacja dziecka oraz indywidualne podejście do każdego ucznia. Nauczyciele województwa warmińsko-mazurskiego mieli możliwość poznania zagadnień dotyczących rozwoju psychofizycznego dzieci, występowania skolioz, diagnostyki, a także korygowania wad postawy.

Podczas konferencji swoim doświadczeniem podzielili się dyrektorzy wyróżnionych w tym roku placówek:
– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu (krajowy certyfikat),
– Przedszkole nr 13 Elblągu (krajowy certyfikat),
– Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu (wojewódzki certyfikat),
– Bursa Szkolna nr 4 w Elblągu (wojewódzki certyfikat).

Podsumowując konferencję, dyrektor Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz pogratulowała wyróżnionym placówkom, zwracając uwagę na wartość zdrowia i odpowiedzialną współpracę z rodzicami.

Ułatwienia dostępu