15 marca 2019

Spotkanie z cyklu Przez historię z „Niezwyciężonymi”            

11 marca 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w ramach współpracy Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z Instytutem Pamięci Narodowej Delegaturą w Olsztynie, odbyło się spotkanie z cyklu Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych mieli możliwość wysłuchania prelekcji pracowników Delegatury IPN w Olsztynie:

  • Krzysztof Kierski: „Zbrojne antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce 1944 -1956”,
  • Sebastian Nowakowski: „Kwatera Ł”.

Ułatwienia dostępu