18 marca 2019

„Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji”                    

W czwartek 14 marca br. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w ramach projektu profilaktycznego „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji” odbyło się szkolenie na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie i Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Projekt „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji” realizowany jest w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Szkolenia realizowane są od 6 kwietnia 2011 r.

Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół/placówek z województwa warmińsko-mazurskiego.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski powitał zebranych i podziękował nauczycielom za liczną obecność, która stanowiła dowód troski o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych.

Zasady i podstawy prawne współdziałania szkół z sądami rodzinnymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich omówił Wiktor Sienicki – Sędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie. Następnie przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podinsp. Jacek Doliński zaprezentował temat „Aspekty psychologiczne przemocy rówieśniczej, przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji. Działania zmniejszające ryzyko wystąpienia przemocy i agresji”. Artur Pacuszka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy zaprezentował przykłady dobrych praktyk realizowanych w szkole w ramach działań dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych. W dalszej części spotkania nadkom. Sebastian Kajczyński – Pełnomocnik KWP w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka zaprezentował temat „Mowa nienawiści – zdarzenia motywowane uprzedzeniami”. Na zakończenie podkom. Ewa Szczepanek omówiła procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością oraz demoralizacją.

Ułatwienia dostępu