29 marca 2019

Konkurs Wiedzy o Podatkach                                                           

Warmińsko–Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zorganizował 14 marca 2019 r. IX edycję Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM. Celem Konkursu jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego oraz wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione. Temat przewodni tegorocznej edycji Konkursu to: „Podatek dochodowy od osób fizycznych”.

W dotychczasowych dziewięciu edycjach regionalnego Konkursu uczestniczyło ponad 530 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Laureatami tegorocznego konkursu zostali uczniowie z Zespołu Szkół w Lubawie oraz Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie.

Laureaci regionalnego Konkursu co roku z powodzeniem biorą udział w śląskim finale Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach, w którym regularnie zajmują czołowe miejsca.

Wzorem lat ubiegłych Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 12 kwietnia 2019 roku.

Ułatwienia dostępu