28 marca 2019

Wystawa i projekcja filmu „Paszporty Paragwaju”                   

21 marca 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Krzysztof Kierski, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie dokonali otwarcia wystawy pt. „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956”.

Wystawa przedstawia historię młodzieżowych organizacji konspiracyjnych, w których działali młodzi Polacy, poświęcając swoje życie w służbie wolnej Ojczyzny.

W wydarzeniu uczestniczyła młodzież szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Zgromadzona młodzież obejrzała również film  pt. „Paszporty Paragwaju”. Film opowiada o działalności grupy Aleksandra Ładosia, polskiego dyplomaty, urzędnika konsularnego, publicysty i polityka, który był nieformalnym liderem grupy zwanej od jego nazwiska. Dyplomaci działający w „grupie Ładosia” we współpracy ze środowiskami żydowskimi ratowali Żydów z holokaustu podczas II wojny światowej, wystawiając im sfałszowane paszporty.

Ułatwienia dostępu