9 kwietnia 2019

Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy                       

Kongres odbył się w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Jego organizatorami byli Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Partnerami przedsięwzięcia byli Prezydent Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Wydarzenie obejmowało część konferencyjną oraz odbywającą się równolegle część wystawienniczą. Pierwsza związana była z zaprezentowaniem kluczowych zmian w szkolnictwie branżowym. Druga dotyczyła prezentacji przez 35 szkół kształcących w zawodach 16 różnych branż.

W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

W konferencji brali udział dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach, pracodawcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Cechów Rzemiosł Różnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Urzędów Pracy, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz innych środowisk związanych z kształceniem zawodowym. Omawiano szanse i możliwości wobec zmian wprowadzanych w szkolnictwie oraz przedstawiono zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Kluczowymi stwierdzeniami padającym z ust wielu referentów była konieczność zapewnienie uczniom możliwości wyboru odpowiedniego zawodu, gwarantującego zarazem sukces na rynku pracy, jak również nieodzowna współpraca szkół z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego. W związku z tym w czasie Kongresu podpisano 11 porozumień pomiędzy szkołami, pracodawcami i innymi podmiotami związanymi z tym obszarem w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego.

Na końcu części konferencyjnej zostały wręczone pracodawcom z naszego województwa podziękowania Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej za szczególne zaangażowanie się we współpracę ze szkołami kształcącymi w zawodach. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN przekazali podziękowania następującym firmom: Alnea Sp. z o.o.; Meble Wójcik Sp. z o.o.; Energa-Operator S.A.; Dramiński S.A.; Erko Sp. z o.o. Spółka komandytowa; Animex Foods Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Oddział w Ełku; Szynaka Meble Sp. z o.o.; Eltel Networks Energetyka S.A.; Michelin Polska S.A.; Tymbark – MWS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Oddział w Olsztynku.

Część wystawiennicza Kongresu była okazją do zaprezentowania potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie. Stoiska przygotowane przez szkoły i przedsiębiorców w sumie obejrzało ponad 1000 osób.

Dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Kongresowi towarzyszyło Mobilne Centrum Edukacyjne, dające możliwość udziału w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Edu Truck zapewnił przeprowadzenie cieszących się dużym zainteresowaniem warsztatów dla uczniów oraz nauczycieli.

Uzupełnieniem Kongresu było spotkanie w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, podczas którego omawiano praktyczne aspekty zagadnień związanych z kształceniem zawodowym.

Ułatwienia dostępu