16 kwietnia 2019

Piramida Zdrowego Żywienia

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek

Instytut Żywności i Żywienia prowadzi portal pod nazwą Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, w którym zamieszczonych jest szereg bardzo cennych informacji na temat zdrowego żywienia i stylu życia.

Odzwierciedleniem najnowszej wiedzy z tego zakresu, a jednocześnie prostym narzędziem edukacyjnym w profilaktyce wielu chorób żywieniowo zależnych są piramidy żywieniowe dedykowane różnym grupom populacyjnym. Podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego, który odbył się w roku bieżącym przedstawiono zaktualizowaną Piramidę Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dla dzieci i młodzieży opracowaną przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia.

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia wraz z 10 zasadami i komentarzami jest prostym, krótkim i zwięzłym sposobem przedstawienia zasad prawidłowego żywienia i najważniejszych elementów stylu życia, których realizacja daje szanse na prawidłowy rozwój, sprawność intelektualną i fizyczną oraz długie życie w zdrowiu. Wiedza o żywieniu i elementach stylu życia oraz ich wpływie na zdrowie człowieka jest ogromna i podlega stałej ewolucji i zmianom. Dlatego również Piramida co pewien czas podlega modyfikacjom.

Badania naukowe w ostatnich latach wykazały, jak ważne w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu otyłości i innym chorobom (rozwijającym się także w życiu dorosłym) są: aktywność fizyczna, prawidłowy sen oraz przestrzeganie zasad korzystania z komputera, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dlatego też mówimy obecnie o Piramidzie Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dając jasno do zrozumienia, że aby być zdrowym, prawidłowe żywienie musi być realizowane łącznie z pozostałymi elementami stylu życia.

Z uwagi na wprowadzone zmiany w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Stylu Życia, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań upowszechniających wiedzę na temat aktualnych zasad dotyczących zdrowego żywienia i stylu życia.

Szczegółowe informacje na temat zasad zdrowego żywienia wraz z aktualną Piramidą Zdrowego Żywienia i Stylu Życia znajdują się na stronie portalu: ncez.pl

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu