15 maja 2019

Badanie ankietowe na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych

Informujemy, że Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystąpiły w kwietniu br. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych. Badaniem zostaną objęci uczniowie urodzeni w 2001 r. i w 2003 r. w wylosowanych szkołach.

Badanie ankietowe stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD zainicjowanego w 1995 r. przez Grupę Pompidou działającej w ramach Rady Europy. W programie badawczym uczestniczy blisko 40 krajów europejskich. We wszystkich tych krajach badania prowadzone są w tym samym czasie, według wystandaryzowanej metody. Umożliwia to dokonywanie porównań międzynarodowych, a tym samym śledzenie trendów w Polsce na tle trendów w innych krajach.

Realizacja badania w 2019 roku jest ujęta w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020[1]. Badanie stanowi również ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości na potrzeby Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ww. badaniu ankietowym.

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492).

Ułatwienia dostępu