3 czerwca 2019

Informacja o klasach patronackich

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Techników, Branżowych Szkół I Stopnia, Szkół Policealnych

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej funkcjonowania w szkołach klas patronackich (tabelę wypełniają tylko te szkoły, w których takie klasy są lub będą tworzone od 1 września 2019 r.).

Proszę o wypełnienie tabeli (formularz poniżej) w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

Formularz

Osoba do kontaktu:
Grażyna Dywańska – koordynator ds. kształcenia zawodowego
Wydział Kształcenia Wychowania i Opieki
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
dywanska@ko.olsztyn.pl
tel. 895232533

Ułatwienia dostępu