19 czerwca 2019

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych prowadzących  nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej,

 

W związku z realizacją zadania dotyczącego finansowania podręczników przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej, prosimy o przekazanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na podręczniki Niko 1,  Niko 2 oraz Niko 3, przeznaczonych do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w klasach I-III szkoły podstawowej dla uczniów deklarujących przynależność do niemieckiej mniejszości narodowej.

Prosimy o wskazanie liczby zamawianych egzemplarzy poszczególnych tytułów podręczników wraz z uzasadnieniem konieczności zakupu dodatkowych egzemplarzy tych podręczników.

W informacji obok zapotrzebowania na ww. podręczniki, proszę o wskazanie liczby uczniów objętych nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej na poziomie danej klasy szkoły podstawowej. Proszę o wskazanie również liczby nauczycieli prowadzących zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej wg. załączonej tabeli.

Wypełnione tabele (załącznik do komunikatu) proszę przesłać w formie elektronicznej do dnia 25 czerwca 2019 r. na adres: rileczko@ko.olsztyn.pl

Informacje dotyczące zapotrzebowania na podręczniki NIKO przesyłają tylko szkoły, objęte nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Załącznik:

Ułatwienia dostępu