11 czerwca 2019

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół i centrów kształcenia zawodowego

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników od 1 września 2019 r. (ankietę wypełniają tylko te szkoły/centra kształcenia zawodowego, które powyższe turnusy będą prowadziły od 1 września 2019 r.).

Proszę o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r.

Link do ankiety: https://forms.gle/u5wf6mkmTiyLSq8QA

Osoba do kontaktu:
Grażyna Dywańska – koordynator ds. kształcenia zawodowego
Wydział Kształcenia Wychowania i Opieki
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
dywanska@ko.olsztyn.pl, tel. 895232533

Ułatwienia dostępu