26 czerwca 2019

Konferencja prasowa Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

18 czerwca 2019 r. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki zorganizował konferencję prasową w związku z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019. W konferencji udział wzięli: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, dyrektorzy: Mirosława Gralla-Kaperzyńska (Wydział Administracyjno-Prawny), Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz (Wydział Nadzoru Pedagogicznego) i Małgorzata Hochleitner (Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki) oraz przedstawiciele samorządów – Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Kętrzyński Andrzej Lewandowski.

Konferencja była poświęcona trzem zagadnieniom:

  1. Egzamin ósmoklasistów

Do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w formie pisemnej uczniowie przystąpili z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. We wszystkich szkołach egzamin przebiegł zgodnie z procedurami. Kurator Oświaty wyraził podziękowania wobec nauczycieli, którzy zapewnili realizację egzaminu bez zakłóceń.

Wśród działań mających na celu dalsze podnoszenie jakości kształcenia w roku szkolnym 2019/2020 i w następnych latach należy zaznaczyć rozbudowanie sieci doradców metodycznych. Obecnie wiodące ośrodki doskonalące dydaktyków znajdują się w trzech miastach: Olsztynie, Ełku i Elblągu. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty planuje utworzenie kolejnych placówek doskonalenia nauczycieli (Bartoszyce, Kętrzyn, Nidzica) i zatrudnienie w sumie 85 doradców metodycznych. Obecnie w całym regionie jest zatrudnionych 29 doradców.

  1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

W województwie warmińsko-mazurskim w roku szkolnym 2018/2019 jest 13 963 absolwentów po VIII klasie szkoły podstawowej i 13 211 absolwentów po III klasie gimnazjum. W sumie stanowi to 27 174 absolwentów. W szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zaplanowano 29 193 miejsca, w tym 14 677 w szkołach ponadpodstawowych i 14 516 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Liczba absolwentów w Olsztynie – 3 346 (po szkole podstawowej – 1 772, po gimnazjum – 1 574). Zaplanowana liczba miejsc ogółem: 6 769, w tym 3 470 po szkole podstawowej, 3 299 po gimnazjum.

Liczba absolwentów w Elblągu – 2 017 (po szkole podstawowej – 1 058, po gimnazjum – 959). Zaplanowana liczba miejsc ogółem: 3 262, w tym 1 650 po szkole podstawowej, 1 612 po gimnazjum.

  1. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki zaapelował do wychowawców, rodziców i opiekunów o szczególną troskę w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zorganizowanych form wypoczynku jak i w miejscach zamieszkania.

Ułatwienia dostępu