Kategoria: Reforma

23 maja 2019

Komunikat MEN dotyczący przeprowadzenia reformy oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej wystosowało komunikat dotyczący przygotowania i wdrażania zmian w systemie oświaty: „Wprowadzona reforma edukacji jest odpowiedzią na oczekiwania większości Polaków. Stanowczo podkreślamy, że reforma oświaty została starannie przygotowana, a jej wdrażanie jest stale monitorowane. Zostały opracowane pełne analizy organizacyjne oraz finansowe skutków zmian. MEN zapewniło środki na zadania związane z reformą. Przygotowało odpowiednie akty prawne pozwalające na wdrożenie zmian, opracowało podstawy programowe i dopuściło podręczniki do użytku szkolnego. W kolejnych latach wdrażania reformy MEN nadal wspiera samorządy, dofinansowując wyposażenie szkół, remonty, doposażenie pracowni przedmiotowych, zakup podręczników do bibliotek szkolnych czy sprzętu multimedialnego”.

Treść całego komunikatu dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej – LINK.

13 września 2017

Nauczyciele odbyli szkolenia z nowej podstawy programowej

W województwie warmińsko-mazurskim konferencje, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu nowej podstawy programowej przeprowadziły publiczne ośrodki doskonalenia nauczycieli. Zaplanowane i zrealizowane były w okresie od kwietnia do czerwca. Nauczyciele jednak chętnie uczestniczyli jeszcze w ww. szkoleniach zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w okresie wakacyjnym. Łącznie zrealizowanych szkoleń z nowej podstawy programowej było 276, a uczestniczyło w nich 8511 nauczycieli. 3 konferencje odbyły się w ramach grantów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.