9 lipca 2019

Informacja na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej

Przypominamy, że w Polsce od 2010 r. istnieje System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Założenia systemu zostały opracowane przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Instytutem Psychiatrii i Neurologii.

Celem Systemu jest popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów. Programy ocenione pozytywnie zamieszczane są w bazie programów rekomendowanych.

Szkoły, które realizują autorskie programy, mogą po spełnieniu opisanych w Systemie warunków, zgłaszać je do oceny i zamieszczenia w ww. bazie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

www.programyrekomendowane.pl

www.ore.edu.pl

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną internetową www.narkomania.edu.pl – „Platforma Edukacyjna w Zakresie Problematyki Narkomanii dla pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz lekarzy wszystkich specjalizacji”.

Platforma edukacyjna została opracowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
E-learningowa forma platformy pozwala na samodzielną naukę i zdobywanie umiejętności. Adresowana jest przede wszystkim do lekarzy wszystkich specjalizacji, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz specjalistów terapii uzależnień.

Na platformie zamieszczono m.in. wykłady tematyczne obejmujące wiedzę o poszczególnych substancjach psychoaktywnych, mechanizmach uzależnienia, symptomach mogących świadczyć o używaniu substancji, czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed sięganiem po środki zmieniające świadomość, objawach zatrucia nowymi substancjami psychoaktywnymi, filmy instruktażowe, tematyczne linki i materiały do pobrania.

Ułatwienia dostępu