5 czerwca 2019

Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludźmi

Dyrektorzy szkół
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym pragnę zwrócić Państwa uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Proszę Państwa o rozważenie możliwości przeprowadzenia w szkołach godzin wychowawczych dla młodzieży, uwzględniających tematykę zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi i nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą.

Materiały pomocnicze do pracy z młodzieżą w zakresie ww. tematyki można pobrać ze strony www.handelludzmi.eu.

Wyrażam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania informacyjne podniosą świadomość młodzieży i wpłyną na jej bezpieczeństwo.

Z poważaniem,
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Ułatwienia dostępu