30 lipca 2019

Współpraca Kuratorium Oświaty z Muzeum Stutthof w Sztutowie

W dniu 26 lipca 2019 r. został podpisany List intencyjny pomiędzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie a Muzeum Stutthof w Sztutowie. Deklarację współpracy wyrazili Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotr Tarnowski. Wydarzeniu towarzyszyły Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty Małgorzata Hochleitner oraz Kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof Ewa Malinowska.

Współpraca będzie obejmować organizowane przez Muzeum Stutthof zajęcia i warsztaty edukacyjne dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz wychowawców klas z zakresu metod prowadzenia edukacji o obozach koncentracyjnych w ramach projektu „Województwo Warmińsko-Mazurskie edukuje o Miejscach Pamięci”.

Ułatwienia dostępu