16 sierpnia 2019

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny                                              

Szanowni Państwo,

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, wspólnie z Krzysztofem Markiem Nowackim Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty oraz Sławomirem Koniuszym – Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego organizują w Olsztynie Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny. Jest to inicjatywa Premiera Mateusza Morawieckiego będąca realizacją postulatu, który pojawił się przy Ogólnopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym.

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny (WOSE) odbędzie się 4 września 2019 roku, godz. 10:00 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie przy al. J. Piłsudskiego 7/9, w s. 160 (I piętro).

Zapraszamy przedstawicieli: rad rodziców, dyrektorów szkół, szkół niepublicznych, nauczycieli, organizacji samorządowych działających na rzecz oświaty, reprezentatywnych związków zawodowych, samorządów, pracodawców.

Osoby zainteresowane debatą o przyszłości polskiej oświaty mogą zgłaszać swój udział w WOSE za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Rejestracja trwa do 27 sierpnia br. do godziny 15.00. Osoby zaproszone do udziału w dyskusji otrzymają w środę 28 sierpnia br. do godz. 15.00 potwierdzenie uczestnictwa w Wojewódzkim Okrągłym Stole Edukacyjnym.

Ułatwienia dostępu