11 września 2019

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawcy przedszkoli,

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 9 października 2019 r. w godzinach. 10.00 – 14.00 w sali 52 Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Organizatorem szkolenia jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Wykłady poprowadzi dr n. med. Bożenna Klonowska konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii
i diabetologii dziecięcej.

Tematyka szkolenia będzie obejmowała:

 • podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży;
 • metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna;
 • powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie;
 • problemy psychologiczne dziecka chorego na cukrzycę oraz metody wsparcia;
 • zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej do dnia 30 września 2019 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia proszę o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy apouch@ko.olsztyn.pl najpóźniej do dnia 3 października 2019 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Licząc na Państwa obecność, pozostaję z wyrazami szacunku.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

Formularz zgłoszeniowy – zgłoszenia zostały zakończone

Załączniki:

 1. Program szkolenia.
 2. Materiały (filmy i broszury) dla uczestników szkolenia dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia
  w opcji do pobrania
  https://www.gov.pl/web/zdrowie/dziecko-z-cukrzyca

Ułatwienia dostępu