17 września 2019

Szukamy Supernauczycieli – OSEhero, bohaterów nowych technologii w szkole

OSEhero to projekt, który ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Osehero jako element programu OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) jest realizowany przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – ośrodek działający na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.

OSEhero zainicjowali pedagodzy, entuzjaści, dla których szkoła jest miejscem budowania wiedzy i współdziałania uczniów.

NASK jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – rządowego programu dla szkół. W ramach OSE do 2021 r. wszystkie szkoły w Polsce będą mogły uzyskać dostęp o najwyższej jakości do szerokopasmowego Internetu (usługi bezpłatne). Towarzyszące OSE usługi zapewniają uczniom bezpieczeństwo korzystania z Internetu oraz dostęp do stale rozbudowywanego zbioru treści i narzędzi edukacyjnych.

Zgłoszenie kandydatur do OSEhero na adres: osehero@nask.pl wraz z imieniem i nazwiskiem kandydata oraz uzasadnieniem swojego wyboru. Należy dodać nazwę i numer szkoły oraz miejscowość. Można dołączyć również zdjęcie lub film.

Więcej informacji: osehero.pl

W załączeniu – plakat

Załączniki

OSEhero_plakat
Data: 2019-09-17, rozmiar: 414 KB

Ułatwienia dostępu