13 września 2019

Pierwsi nauczyciele – doradcy metodyczni otrzymali powierzenia                   

Podczas konferencji regionalnej pt. „Krajowy Program Doskonalenia Nauczycieli na Mazurach”, która miała miejsce w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku 11 września 2019 r., pierwsza grupa nauczycieli otrzymała od Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty powierzenia zadań doradcy metodycznego.

Rok szkolny 2019/2020 jest rokiem, w którym w Polsce rozpoczyna się wdrażanie Krajowego Programu Doskonalenia Nauczycieli opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem programu jest odbudowa doradztwa metodycznego jako głównego elementu doskonalenia nauczycieli. Przedmiotem konferencji była organizacja doradztwa metodycznego w 6 wschodnich powiatach naszego województwa: ełckim, oleckim, gołdapskim, węgorzewskim, giżyckim i piskim.

Warmińsko Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, przedstawił sieć doradztwa metodycznego na Mazurach i wręczył powierzenia obowiązków w nowej formule doradcom metodycznym, którzy będą zatrudnieni w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Ełku i Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku.

Ułatwienia dostępu