12 września 2019

Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie – Nidzica 2019                                        

10 września 2019 roku w Sali Rycerskiej Nidzickiego Zamku odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie” grupie 12 szkół i placówek naszego województwa. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz jest wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy. Podczas spotkania wyróżnienie otrzymały:

 1. Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie,
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie,
 3. Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie,
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim,
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście,
 6. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie,
 7. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nidzicy,
 8. Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie,
 9. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
 10. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu,
 11. Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu,
 12. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy.

W konferencji udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele szkół realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie, przedstawiciele lokalnych władz i instytucji oraz zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, krajowy koordynator sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie – Valentina Todorovska-Sokołowska, przedstawiciel Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE – Agnieszka Karczewska-Gzik, Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Janusz Dzisko, Starosta Nidzicki – Marcin Paliński, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie – Jacek Pawlik.

Uroczystość otworzył Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. W wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za owocną pracę oraz nieprzerwany rozwój w obszarze Programu, zwracając uwagę na fakt, iż certyfikat jest potwierdzeniem wieloletnich starań szkół w zakresie holistycznego podejścia do zdrowia.

Wykład inauguracyjny „Kultura szkoły a zachowania ryzykowne uczniów” wygłosił profesor dr hab. Krzysztof Ostaszewski – Kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wystąpienie Pana Profesora wzbudziło duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Potwierdziło jak istotny i cenny zarazem jest pozytywny klimat szkoły, który tworzą jej pracownicy poprzez okazywaną troskę, wsparcie, a także zaangażowanie w podnoszenie jakości edukacji, wychowania oraz profilaktyki swojej placówki.

Podczas konferencji swoim doświadczeniem podzielili się również dyrektorzy placówek, które jeszcze w tym roku odbiorą „Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie” oraz „Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie”. Wyróżnione szkoły zaprezentowały swój dorobek w zakresie promowania zdrowego stylu życia:

– Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku,
– Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie,
– Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie,
– Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie.

Podsumowując konferencję Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podziękował wszystkim zaangażowanym za cenną pomoc w przygotowanie tej wyjątkowej uroczystości i raz jeszcze pogratulował szkołom dotychczasowych osiągnięć.

Ułatwienia dostępu