10 października 2019

Konkurs plastyczny „Polak, Węgier, dwa bratanki”

Organizatorami Konkursu są Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Dowódcy Armii Krajowej z siedzibą w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Tematyka prac powinna obejmować wydarzenia bądź postacie historyczne, które na terenie Polski lub Węgier były związane z działalnością na rzecz zacieśnienia przyjaźni polsko-węgierskiej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

1) klasy I-IV,
2) klasy V-VIII.

Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską do dnia 5 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn
z dopiskiem „Polacy i Węgrzy”.

Regulamin konkursu: w załączeniu

Załączniki

Ułatwienia dostępu