11 października 2019

Konferencja Regionalna „Szkoła i biznes – model współpracy”

Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Alnea Sp. z o.o. zapraszają Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Koordynatorów Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil”, Rodziców uczniów klas VII i VIII oraz Pracodawców na Konferencję Regionalną „SZKOŁA I BIZNES – MODEL WSPÓŁPRACY”.

Podczas konferencji zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące wyboru zawodu oraz współpracy szkół z pracodawcami.

Termin: 23 października 2019 r., godz. 10.00

Miejsce: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, sala 52.

Program konferencji:

  1. Otwarcie konferencji
  2. Wręczenie powołań Dyrektorom szkół branżowych do Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty
  3. Podsumowanie realizacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil” w roku szkolnym 2018/2019 – Renata Iłeczko, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie (Koordynator wojewódzki Programu)
  4. Prelekcje:
  • Szkolenia branżowe u pracodawców dla nauczycieli kształcenia zawodowego – Danuta Oleksiak, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
  • Kompetencje pracowników – stan obecny i wyzwania rynkowe – Renata Buczyńska, Dyrektor ds. organizacyjno-ekonomicznych (Zakład Produkcji Obuwia „Vi-GGa-Mi” w Działdowie)
  1. Wręczenie nagród i wyróżnień w ramach konkursów „Zawodowy Pracodawca”, „Zawodowy Mistrz”, „Partner Pracodawcy”, „Kreatywna i innowacyjna szkoła” w roku szkolnym 2018/2019
  2. Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym w ramach realizacji Programu „Laboratorium. Mój profil”
  3. Poczęstunek

Przewidywany czas konferencji – 2 godz.

Termin zgłoszenia: do 21 października 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

Ułatwienia dostępu