16 października 2019

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2019                                                                                                       

W dniach 9 (Elbląg), 11 (Olsztyn) i 14 (Ełk) października 2019 r. w województwie warmińsko-mazurskim odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystościach poza osobami odznaczonymi i nagrodzonymi, udział wzięli m.in.: parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe, kierownicy urzędów zespolonej administracji rządowej, przedstawiciele uczelni wyższych, kościołów, związków zawodowych, instytucji współpracujących i działających na rzecz oświaty oraz mediów.

Wyróżniających się nauczycieli nagrodzono odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi. Doceniając wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych wynikających z pracy zawodowej, postanowieniem Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano 220 osób. W dowód uznania za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności za zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 181 osób odebrało Medal Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto nauczyciele otrzymali nagrody Ministra Edukacji Narodowej (24 osoby) oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (37 osób).

Organizatorzy uroczystości – Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki – gratulując pedagogom odznaczeń i wyróżnień oraz dziękując im za zaangażowanie i codzienny trud, podkreślali ich rolę w kształtowaniu młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych. Zaakcentowano, iż dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdego społeczeństwa. Jest nadzieją na lepsze jutro, na rozwój ojczystego kraju. Nie zabrakło również akcentów artystycznych – w Elblągu wystąpili uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, w Olsztynie – chór Juvenis Cantat z II Liceum Ogólnokształcącego oraz trio z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie, zaś w Ełku – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3.

Natomiast podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej 11 października 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tytuł honorowy profesora oświaty został nadany pani Iwonie Marii Jasińskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie oraz Pani Mirosławie Nowak-Dobrychłop – nauczycielowi Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

Elbląg, 09-10-2019

Olsztyn, 11-10-2019

Ełk, 14-10-2019

Ułatwienia dostępu