17 października 2019

Powierzenie zadań nauczycielom doradcom metodycznym w Nidzicy               

Podczas XII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy 15 października br. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wręczył powierzenia zadań doradcom metodycznym do realizacji w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy.

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Doskonalenia Nauczycieli opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, odbudowa i organizacja doradztwa metodycznego ma opierać się między innymi na zasadzie dostępności nauczycieli do specjalistów. Powołany w bieżącym roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy obejmie swym wsparciem nauczycieli z powiatu nidzickiego, szczycieńskiego i działdowskiego.

Gratulacje nowo wybranym doradcom złożyli również Starosta Marcin Paliński, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński oraz Radni.

Ułatwienia dostępu