25 października 2019

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych             

24 października br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość ku czci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w 35. rocznicę Jego męczeńskiej śmierci oraz ku czci Kapłanów Niezłomnych w Narodowym Dniu Pamięci Duchownych Niezłomnych, który przypada 19 października.

Uczestnikami uroczystości byli uczniowie szkół województwa warmińsko-mazurskiego: Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie, XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego im. Świętej Rodziny w Olsztynie, Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach oraz Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczęto wystąpieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego. Licznie zgromadzona młodzież obejrzała program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie oraz fragment filmu pt. Jestem gotowy na wszystko.

Wydarzenie zakończył wykład prof. dr. hab. Wojciecha Polaka, dotyczący wydarzeń związanych z uprowadzeniem i śmiercią ks. Jerzego Popiełuszki.

Ułatwienia dostępu