28 października 2019

Konferencja Szkoła i biznes – model współpracy                           

Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Alnea Sp. z o.o. byli organizatorami Konferencji Regionalnej „SZKOŁA I BIZNES – MODEL WSPÓŁPRACY”. Wydarzenie miało miejsce w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 23 października 2019 r.

W spotkaniu wziął udział Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz przedstawiciele organów prowadzących w osobach: starostów, burmistrzów, wójtów oraz naczelników wydziałów, a także dyrektorzy Wydziałów i Delegatur Kuratorium Oświaty w Olsztynie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obecni byli także przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz licznie zgromadzeni pracodawcy. W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie. Obecność na sali dyrektorów szkół podstawowych oraz powiatowych koordynatorów Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil” związana była z inauguracją tego Programu w roku szkolnym 2019/2020.

Na początku konferencji Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wręczył nowe powołania sześciu dyrektorom do Rady Dyrektorów Szkół Branżowych. W czasie konferencji swoją działalność zainaugurowała Rady Koordynatorów ds. organizacji i koordynacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Z rąk Pana Kuratora powołania odebrało dwudziestu trzech członków tej Rady, której przewodniczącą została st. wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Grażyna Dywańska. W wykonywaniu zadań Rada współdziała z placówkami kształcenia ustawicznego, centrami kształcenia zawodowego, branżowymi szkołami I stopnia mającymi swoją siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a w uzasadnionych przypadkach z placówkami w całym kraju.

W czasie spotkania uczestnicy wysłuchali dwóch referatów, w których autorzy rozwinęli wybrane aspekty tematu konferencji:

  • Szkolenia branżowe u pracodawców dla nauczycieli kształcenia zawodowego (Danuta Oleksiak, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu).
  • Kompetencje pracowników – stan obecny i wyzwania rynkowe (Renata Buczyńska, Dyrektor ds. organizacyjno-ekonomicznych w Zakładzie Produkcji Obuwia „Vi-GGa-Mi” w Działdowie).

Podsumowania realizacji Programu „Laboratorium. Mój profil” w roku szkolnym 2018/2019 dokonała Renata Iłeczko, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Koordynator wojewódzki Programu.

Ostatnim punktem konferencji było wręczenie nagród i wyróżnień w ramach konkursów „Zawodowy Pracodawca”, „Zawodowy Mistrz”, „Partner Pracodawcy”, „Kreatywna i innowacyjna szkoła” w roku szkolnym 2018/2019. Rozstrzygnięto także konkurs fotograficzny „Mój zawód. Moja przyszłość w obiektywie” w ramach realizacji Programu „Laboratorium. Mój profil”. Zwycięzcom wręczono statuetki, nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.

Załączniki

Prezentacja
Data: 2019-10-30, rozmiar: 905 KB

Ułatwienia dostępu