7 września 2020

Przyznane tytuły „Zawodowy Pracodawca” oraz „Zawodowy Mistrz” za r. szk. 2019/2020

20 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły powołanej Zarządzeniem Nr 46/2020 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do rozpatrzenia wniosków o przyznanie tytułu w kategorii „Zawodowy Pracodawca” oraz w kategorii „Zawodowy Mistrz” za rok szk. 2019/2020.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY PRACODAWCA” otrzymali pracodawcy, którzy podejmują szczególne działania na rzecz kształcenia zawodowego i wyróżniają się wysoką jakością tych działań.

Wykaz Pracodawców, którym został przyznany Tytuł Zawodowy Pracodawca za r. szk. 2019/2020 :

Lp. Nazwa Podmiotu składającego wniosek Imię i nazwisko dyrektora szkoły Nazwa Pracodawcy Imię i nazwisko Prezesa Firmy/dyrektora/właściciela
1 ZSZ im S. Staszica i CKU w Ostródzie Anna Teodorowicz Wagon Service Ostróda Sp. z o.o.,
ul. 11-go Listopada 26, 14-100 Ostróda
Prezes Sławomir Garwacki
2 Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie Katarzyna Chamerska ERKO sp. z o.o. sp.k., ul. Ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo Piotr Pętlak
3 Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie Joanna Sokół Nadleśnictwo Zaporowo, Piórkowo 8, 14-526 Płoskinia Nadleśniczy Stanisław Warpechowski
4 Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie Arkadiusz Gnoza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie Krzysztof Wałdowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Olsztynie
5 Zespół Szkół w Lubawie Anna Empel Ikea Industry Lubawa Prezes Nikelewski Zbigniew

Szkoły, z inicjatywy których zostały przyznane Tytuły otrzymują wyróżnienia w postaci Tytułu PARTNER PRACODAWCY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY MISTRZ” przyznano osobom, które wyróżniają się w swojej pracy wyjątkową postawą jako nauczyciel zawodu:

Lp. Nazwa Podmiotu składającego wniosek Imię i nazwisko dyrektora szkoły Nazwa Pracodawcy Imię i nazwisko osoby wyróżnionej
1 Zespół Szkół Zawodowych
w Braniewie
Joanna Sokół Danuta Szałek, Salon Fryzjerski w Braniewie, ul. Kościelna 1,
14-500 Braniewo, instruktor szkolenia praktycznego i pracodawca
Danuta Szałek
2 Zespół Szkół Zawodowych
w Braniewie
Joanna Sokół Wioletta Pieciukiewicz, Studio Line w Braniewie, ul. Kościuszki 75,
14-500 Braniewo, instruktor szkolenia praktycznego i pracodawca
Wioletta Pieciukiewicz
3 Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie Arkadiusz Gnoza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
w Olsztynie
Jan Michałowski

Gratulujemy Zwycięzcom

Ułatwienia dostępu