28 sierpnia 2020

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego – prośba o przesyłanie danych

Szanowni Państwo Prezydenci Miast,

Burmistrzowie oraz Wójtowie,

 

 

Uprzejmie informuję, że 6 czerwca 2019 r. została przyjęta Uchwała Rady Ministrów
w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

Program skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ww. programu jest dostępne na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001075

W związku z powyższym proszę o przekazanie zbiorczej informacji z terenu Państwa Gminy o obecnie występujących potrzebach z uwzględnieniem liczby dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc.

Dane należy przesłać w formie załączonej tabeli w terminie do dnia
15 września 2020 r
. Tabelę proszę przesłać w formie elektronicznej na adres: rileczko@ko.olsztyn.pl. Wzór tabeli jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Jeżeli w chwili obecnej na terenie Państwa gminy nie ma dzieci i uczniów kwalifikujących się do udzielenia ww. pomocy – proszę o przesłanie tabeli z „zerową” liczbą uczniów.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

formularz żywioły
Data: 2020-08-28, rozmiar: 13 KB

Ułatwienia dostępu