6 października 2020

Deklaracja dostępnościLINK

Zadania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – LINK

Działalność Kuratorium Oświaty w Olsztynie – ETR – LINK

Działalność Kuratorium Oświaty w Olsztynie – film z tłumaczeniem migowym

Tłumacz on-line języka migowego – LINK

Kuratorium Oświaty w Olsztynie – informacja dla osób głuchych i słabosłyszących – film z tłumaczeniem migowym

Udostępnianie przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie usługi pozwalającej na komunikowanie się osób uprawnionych – LINK

Wniosek o zapewnienie dostępności – plik do pobrania (docx)

Zasady udostępniania informacji publicznej – plik do pobrania (docx)

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 – plik do pobrania (PDF)

Koordynator do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Olsztynie – LINK