6 października 2020

Renata Maria Iłeczko
starszy wizytator

Koordynator do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Olsztynie
tel. 89 523 24 23

rileczko@ko.olsztyn.pl

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 – plik do pobrania (PDF)

Deklaracja dostępnościLINK

Zadania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – LINK

Udostępnianie przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie usługi pozwalającej na komunikowanie się osób uprawnionych – LINK