20 października 2020

Materiały edukacyjne dla szkół – konkurs

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na materiały edukacyjne dla szkół, który skierowany jest do nauczycieli, edukatorów, pedagogów. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić swoją pracę lub ciekawą formę scenariusza lekcji na temat wybranej  dziedziny dziedzictwa kulturowego. Na laureatów czekają nagrody pieniężne.

Celem konkursu jest szerzenie w ciekawy sposób wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego wśród dzieci i młodzieży.

Czas trwania konkursu: do 30 października 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://edu.nid.pl/materialy-edukacyjne

Ułatwienia dostępu