21 października 2020

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W dniach 14 (Olsztyn), 15 (Elbląg) i 16 (Ełk) października 2020 r. odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Tegoroczne obchody, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, miały inny charakter niż dotychczas. Mogliśmy zaprosić dużo mniejsze, niż rok temu, grono nagrodzonych i odznaczonych nauczycieli oraz osób związanych z oświatą. Odznaczenia państwowe – Krzyż Zasługi oraz Złote Medale za Długoletnią Służbę – a także nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty, odebrało kilkudziesięciu nauczycieli z całego województwa.

Organizatorzy uroczystości: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Aleksander Socha, w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, a także Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki – gratulując pedagogom odznaczeń i wyróżnień oraz dziękując im za zaangażowanie i codzienny trud, podkreślali ich rolę w kształtowaniu młodych Polaków na światłych, rozsądnych i twórczych obywateli.

W Ełku wyróżnionym nauczycielom nagrody wręczył Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty.

Dwa Złote Medale za Długoletnią Służbę oraz Nagroda Ministra Edukacji Narodowej wręczone zostały 14 października w Warszawie, podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/dzien-edukacji-narodowej-14-10-2020

O datach kolejnych uroczystości zostaną odznaczeni Państwo poinformowani indywidualnie.

 

Odznaczenia i nagrody przyznane w 2020 roku:

 

Krzyże Zasługi – lista

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyże Zasługi przyznano:

Złoty Krzyż Zasługi – 1 osobie,

Srebrny Krzyż Zasługi – 1 osobie,

Brązowy Krzyż Zasługi – 4 osobom.

 

Medale za Długoletnią Służbę – lista

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnią Służbę przyznano:

Medal Złoty za Długoletnią Służbę – 85 osobom,

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – 45 osobom,

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – 21 osobom.

 

Medale Komisji Edukacji Narodowej – lista

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Medale Komisji Edukacji Narodowej,
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli, otrzymało 135 osób.

 

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej – lista

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu wybitnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrody otrzymały 24 osoby.

 

Nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – lista

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w uznaniu wybitnych zasług
w pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej nagrody otrzymało 28 osób.

 

 

 

 

Ułatwienia dostępu