22 października 2020

„Czy wiesz, że możesz mówić nie zjawisku handlu ludźmi?” – zajęcia on-line dla uczniów szkół ponadpodstawowych

16 października 2020 r. odbyło się spotkanie on-line pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie zjawisku handlu ludźmi?” adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia on-line poprowadziła kom. Ewa Szczepanek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policjantka omówiła najważniejsze zagrożenia związane z handlem ludźmi, zaprezentowała sposoby zapewnienia sobie optymalnego bezpieczeństwa podczas wyjazdów i podróży związanych z poszukiwaniem pracy za granicą. Młodzież dowiedziała się, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat zjawiska handlu ludźmi, by poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. W spotkaniu on-line uczestniczyło blisko 1500 uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Lekcja on-line była pierwszą częścią realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie wspólnie
z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…

  1. Zjawisku handlu ludźmi.
  2. Przemocy rówieśniczej.
  3. Eksperymentowaniu z narkotykami, środkami odurzającymi oraz papierosami.
  4. Zagrożeniom w Internecie.
  5. Niebezpiecznym zachowaniom podczas wypoczynku letniego”.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

W ramach projektu przewidziano realizację 5 lekcji online. Lekcje online przeprowadzane będą dla dwóch grup uczniów: szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.

 

Ułatwienia dostępu