3 grudnia 2020

Sprzęt dla szkół – Rządowy program „Aktywna tablica”        

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, realizacja 41 umów zawartych pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Przedstawicielami organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w województwie warmińsko-mazurskim, umożliwi zakupienie sprzętu i pomocy dydaktycznych dla 97 szkół. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły wynosi 14 tys. zł, co stanowi 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% zapewnia organ prowadzący.

W obecnej edycji programu przeważa zakup laptopów, stąd aż 62 szkoły zostaną wyposażone w sumie w 263 laptopy. Ponadto w katalogu sprzętu, który zostanie zakupiony do końca roku 2020, znalazło się: 12 tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym, 4 tablice interaktywne bez projektora ultraogniskowego, 22 projektory, 2 projektory ultrakrótkoogniskowe, 55 głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku oraz 77 interaktywnych monitorów dotykowych.

Wsparcie finansowe, wykorzystane w 2020 r. w głównej mierze na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, jest szczególną korzyścią przy realizacji zdalnego nauczania.

Ułatwienia dostępu