20 stycznia 2021

Loguj się z głową, czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu

„Loguj się z głową” to program profilaktyki przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. Jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież.

Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności u dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami.

Adresatami projektu są uczniowie ze szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz rodzice. Program przystosowany jest do realizacji przez nauczycieli bez konieczności szkolenia.

W 2020 roku program został poddany recenzji i uzyskał opinię programu spełniającego standardy i kryteria jakości programów profilaktycznych, które są zgodne z założeniami Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Załączniki

Ułatwienia dostępu