15 lutego 2021

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie zagrożenia związanego z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

w ciągu ostatnich dni temperatura powietrza znacznie spadła, co spowodowało, że zbiorniki wodne pozamarzały, kusząc do zabaw na lodzie. Zamarznięte zbiorniki wodne, rzeki, stawy i jeziora są miejscami bardzo niebezpiecznymi. Często nie dostrzegają tego osoby, które decydują się wchodzić na lód. Są to zarówno osoby dorosłe, ale również dzieci i młodzież.

W celu zapobieżenia negatywnym zdarzeniom w czasie sezonu zimowego zwracam się do Państwa z prośbą o zintensyfikowanie działań w zakresie edukacji o zagrożeniach i zasadach bezpiecznego zachowania się zimą w pobliżu zbiorników wodnych. Apelujmy do dzieci i młodzieży o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i niewchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne!

Apelujmy również do rodziców i opiekunów uczniów, aby ostrzegali swoje dzieci przed wchodzeniem na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Bezpiecznym zabawom na lodzie powinny służyć wyłącznie lodowiska i sztucznie utworzone ślizgawki.

Wyrażam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania w tym obszarze wpłyną na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Ułatwienia dostępu