31 marca 2021

Konferencja „Diagnoza zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne”

Piąta z kolei w obecnym roku szkolnym konferencji online, której organizatorem był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Wojewódzka Rada Dyrektorów Szkół Branżowych, miała miejsce 24 marca 2021 r. Tematyka konferencji: Diagnoza zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, kierownicy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, psychologowie, wychowawcy i nauczyciele bibliotekarze. Uczestnikami wydarzenia byli także Dyrektorzy Wydziałów Kuratorium Oświaty oraz Delegatur w Elblągu i Ełku.

Otwarcia konferencji dokonał Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szczególnie odpowiedzialne zadanie, przed którym stają nauczyciele przy realizacji procesu wychowania młodego człowieka.

Koordynatorami konferencji byli dyrektorzy z Rady Dyrektorów Szkół Branżowych: dyr. Dariusz Wółkiewicz (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy) i dyr. Agnieszka Pytel (Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie).

Tematyka spotkania została przedstawiona w trzech wystąpieniach:
– Profilaktyka w szkole: zarys teoretyczny, podstawy prawa oświatowego
Izabela Zimnicka-Maculewicz – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy, Marta Bonalska – doradca metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy.

Narzędzia do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie
Monika Labusch-Kaliszewska – nauczyciel bibliotekarz, Anna Bogdanowicz – pedagog szkolny, Katarzyna Wiszniewska – psycholog szkolny.

Diagnozowanie zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy
Anna Śledzińska – pedagog szkolny w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, psycholog Hospicjum Domowego Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

Konferencja cechowała się zaprezentowaniem praktycznego podejścia do zagadnień związanych z działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi podejmowanymi w środowisku szkoły.

Ułatwienia dostępu