31 marca 2021

I Warmińsko-Mazurski Kongres Samorządów Uczniowskich

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego działającego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie 26 marca 2021 roku został przeprowadzony I Warmińsko-Mazurski Kongres Samorządów Uczniowskich. Wydarzenie było inicjatywą uczniowską koordynowaną przez Samorząd Uczniowski II LO w Olsztynie.

Otwarcia Kongresu dokonał Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który zwrócił uwagę na różnorodność zadań wypełnianych przez samorządy uczniowskie, które stwarzają warunki do rozwijania aktywności społecznej i kształtują umiejętność działania zespołowego.

W wydarzeniu brało udział ponad 170 uczestników z kilkudziesięciu szkół naszego województwa. Podczas paneli dyskusyjnych zostały poruszone najważniejsze zagadnienia związane z pracą samorządów uczniowskich, w tym dotyczące współpracy i działania podczas pandemii. Warsztaty prowadzone przez zespół młodych ekspertów miały na celu poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania młodzieżowych organów oraz ich statutów. Zwieńczeniem Kongresu było symboliczne podpisane dobrowolnej Deklaracji Współpracy, poprzedzone merytoryczną dyskusją z przedstawicielami samorządów oraz ich opiekunami. Biorący udział w Kongresie uczniowie podkreślali, że jest to dopiero początek ich dalszej współpracy.

Organizatorom Kongresu gratulujemy cennej inicjatywy przyczyniającej się do kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich.

W załączeniu – List gratulacyjny Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki

List gratulacyjny
Data: 2021-03-31, rozmiar: 340 KB

Ułatwienia dostępu