8 kwietnia 2021

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) – spotkania dla Grantobiorców

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne przedszkola,
szkoły, placówki specjalne

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych, w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczął się kolejny etap działań ukierunkowanych na stworzenie systemu wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, którego nadrzędnym celem będzie podniesienie jakości edukacji włączającej.

W związku z powyższym informuję, że zostały zaplanowane spotkania online skierowane do potencjalnych Grantobiorców. Podczas ww. spotkań uczestnicy zostaną zapoznani z procedurą naboru i zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych na realizację SCWEW (nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2021 r.).

Spotkania zaplanowano na:

  • 14 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00−16.00 − omówienie zakresu działań, które będą realizowane przez SCWEW oraz dokumentacji konkursowej,
  • 15 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00−16.00 – omówienie wypełnienia elektronicznego formularza aplikacyjnego do składania wniosków grantowych.

Na obydwa wydarzenia obowiązuje rejestracja elektroniczna.

Szczegółowe informacje i linki do rejestracji znajdziecie Państwo pod adresem: tiny.pl/r2pbf

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Ułatwienia dostępu