12 kwietnia 2021

Informacja w sprawie wniosków do Rządowego programu „Aktywna tablica” 2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że trwają prace nad nowelizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”. Terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica” oraz wzory wniosków będą zmienione.

Niezwłocznie po zakończeniu prac nad nowelizacją Rządowego programu „Aktywna tablica”, odpowiednie informacje o rozpoczęciu naboru wniosków będą opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Ułatwienia dostępu